+alt+ ") Nowe.focus() } function displayWindow11(src,s,w,s_img,w_img,alt,scrollbars) { if (Nowe) { if (ie4) Nowe.close(); else if (nn4) Nowe.closed; Nowe=null }; if( scrollbars == null ) scrollbars = "0"; str = ""; str += "resizable=0,"; str += "scrollbars=" + scrollbars + ","; str += "width=" + s + ","; str += "height=" + w + ","; if ( window.screen ) { var ah = screen.availHeight - 0; var aw = screen.availWidth - 0; var xc = 1; var yc = 1; str += ",left=" + xc + ",screenX=" + xc; str += ",top=" + yc + ",screenY=" + yc; }; Nowe=window.open("", "",str); Nowe.document.write(""+alt+" +alt+ ") Nowe.focus() } //-->
    trwa ładowanie menu ...

LGV Atlantique (LN2)


Ogromny sukces LGV Sud Est spowodował, iż rząd rozważał możliwości przyłączenia zachodu Francji do sieci linii dużej prędkości. Dopracowany do końca projekt linii LGV Atlantique został przedłożony studiom w 1975 r, jednak budowę linii, zatwierdzono ostatecznie przez radę zarządu SNCF 27 stycznia 1982 przy udziale państwa w wysokości 30 % kosztów infrastruktury. Przewidziana rentowność dla LN2 wynosiła 12 %.
Konstrukcję LN2 oparto na optymalnym wzorze, który nazwano jako Y i który w rzeczywistości składał się z dwóch celów :
musiał być najkrótszy i najbardziej korzystny ze względu na połączenie, obejmując dwie różne dyrekcje, a ponadto idąc za przykładem linii LN1, musiał łączyć się z klasyczną siecią przy każdym z 3 końców, tak aby zaopatrywać największą liczbę miast (w sumie 56)

ten wzór obejmował 3 różne części :

Przez to zlikwidowane zostały spore dystanse, które istnieją między miastami, ale w stosunkowo małym stopniu tak jak to ma miejsce w przypadku linii LN1.
Na linii zlokalizowano dwa nowe dworce TGV : Massy TGV umiejscowiony na przedmieściach Paryża i praktycznie na początku linii, oraz Vendôme TGV zwany też jako Vendôme-Villiers-sur-Loir TGV zlokalizowanego ok. 5 km od Vendome.

Zgodnie z wyjaśnieniem Powszechnej użyteczności nowej linii z 25 maja 1984 r. prace budowlane LGV Atlantique rozpoczęły się 15 stycznia 1985 r.
Respektowanie ochrony środowiska odbywało się na każdym etapie konstrukcji linii, która w okresie 6-ciu lat mobilizowała około 4000 osób. Sąsiedztwo autostrady i istniejące tory znacznie ułatwiły prowadzenie linii, unikając przy tym dużych połaci leśnych. Poza tym, na obszarze miejskim zainstalowano dźwiękochłonnne ekrany, a istniejące połączenia drogowe zostały odpowiednio przebudowane (wiadukty, urządzenia systemów przepływu wody, itp). Ponieważ linia dużej prędkości bierze początek zaraz za dworcem Montparnasse (Fontenay aux Roses) a co za tym idzie przebiega jeszcze w ścisłej zabudowie miasta, początkowe 23 km ułożono w kompleksie tunelów, kolejno - Tunnel de Fontenay, Tunnel de Sceaux i 5 km Tunnel de Villejust, miedzy którymi powstał dworzec Massy TGV znajdującego sie tuż obok stacji RER Massy - Palaiseau.

Konstrukcja infrastruktury linii atlantyckiej była inwestycją o wartości 9,4 miliardów franków w 1985 r. Do tej liczby należy dodać 7 miliardów franków, sumy potrzebnej na sfinansowanie zakupu 105 nowych jednostek TGV.

Data uruchomienia zachodniej gałęzi łączącej Le Mans i Rennes nastąpiła 24 września 1989 r, a południowo-zachodniej w kierunku Tours i Bordeaux rok później.

Równolegle do budowy LN2, przeprowadzono modernizację klasycznej linii między Tours a Bordeaux, tak aby umożliwić TGV-Atlantique jazdę z prędkością 220 km/h zamiast 200 km/h. Zgodnie z ogólną poprawą infrastruktury i modernizacją połączeń komunikacyjnych Bretanii we wrześniu 1991 r i we wrześniu 1992 r zostały zelektryfikowane linie Rennes - Lorient i Lorient - Quimper, a 9 miesięcy później linia Poitiers - La Rochelle.
Należy dodać, że 17 km obwodnicę Tours, która w Mons łączy się z klasyczną linią do Bordeaux, zasilono napięciem 1500 V, mimo że elementy trakcji (słupy izolatory, za wyjątkiem przewodu jednego, który jest grubszy) składa się z komponentów LGV, czyli na 25 kV. Takie rozwiązanie pozwalało na korzystanie z tej obwodnicy pociągom prowadzonymi jednosystemowymi lokomotywami 1500V, jadących z linii Bordeaux - St Pierre des Corps na linie do Orleans.

Ogólna charakterystyka LGV Atlantique (LN2)


  Data podjecia decyzji o wybudowaniu linii    27 styczeń 1982
  Data deklaracji publicznej użyteczności      25 maj 1984  
  Data rozpoczecia prac budowlanych      15 styczeń 1985  
  Data uruchomienia linii    24 wrzesień 1989 (zachodnia gałąź)
  24 wrzesień 1990 (południowo zachodnia gałąź) 
 Współczynnik zysku ekonomicznego dla SNCF  12 %
 Koszt
9,4 MF 1985 (infrastruktura)
7 MF  1985 (105 jednostek TGV)
 Sposób finansowania
70% SNCF
 
  Obsługiwana przez TGV
TGV-Atlantique

Połączenie

Paris Montparnasse Le Mans Tours (St Pierre des Corps)
Fontenay aux Roses
(1.5/25 kV w tunelu Fontenay pK ~6.8)
rozjazd Connerre (pK 181.97)

połączenie z linią Paris
Montparnasse - Le Mans
(od Le Mans 17.09 km)

Rozjazd Monts
(pK 231.51)
połączenie z linią Paris Austerlitz
- St Pierre des Corps - Potiers.

1.5/25 kV przy pK ~217
przed wiaduktem Cher (pK 218.34)

połączenie do St Pierre des Corps
3.7 km łącznicą od LN2 (pK 217.37)


Rozjazdy ( połączenia z innymi liniami )

Nazwa Połączenie lub odgałęzienie
  Massy TGV (pK 14.4)    do połączenia LN Interconnexion
 ok. 18.7 km klasyczną linią do Valenton (3.38 km Ile de France TGV)  
  Auneau (pK 67.50)    połączenie z linią Tours - Paris Austerlitz
  Courtalain (pK 130.41)    odgałęzienie w kierunku Tours i Le Mans
  (na bok kierunek Le mans)

courtalain rozjazd Courtalain
rozwidlenie LGV Atlantique
fot. SNCF
Courtalainn rozjazd Courtalain
połnocna gałąź (widok od Paryża)
zdjecie pochodzi z lgv2030.free.fr  
LGV Atlantique pK99; zdjęcie przedstawiono dzieki uprzejmości CHAUVEAU Sébastien - http://www.web-trains.com LGV Atlantique pK99 i podwójny TGV Atlantique
Zdjęcie przedstawiono dzieki uprzejmości CHAUVEAU Sébastien    
i pochodzi ze strony www.web-trains.com

Dworce TGV

Nazwa           pK          
  Massy TGV   14.4
  Vendome TGV (południowo zachodnia gałąź)   162.04

Massy TGV Massy TGV  
po lewej stacja Massy - Palaiseau  
Massy TGV Massy TGV
Hala główna  
TGV Atlantic Vendome TGV Vendome TGV  
i skromny budynek dworca ...
zdjecie pochodzi z lgv2030.free.fr  
TGV Atlantic Vendome TGV Vendome TGV  
i perony
zdjecie pochodzi z lgv2030.free.fr  


całkowita długość :

  Fontenay aux Roses - Courtalain     123.9 
  Courtalain - Connerre   52.7 
  Courtalain - St Pierre des Corps  
  (łącznica i przedłużenie do klasycznej  
  linii Tours - Bordeaux)  
103.4 
razem :  ~ 280 km

geometria i inne parametry linii

  Maksymalna możliwa prędkość    300 km/h  
  Minimalny promień łuku    4200 m
  Największy podjazd         25 ‰      
  Minimalny promień cylindrycznego
  podłączenia (pod inną linie)
14 000 m
  Odległość między torami 4.2 m
  szerokość torowiska 13.6 m

Prędkości maksymalne na poszczególnych odcinkach

Odcinek     Vmax [km/h]    
  Vanves (pK 3.7) - Massy (pK 16)      200  
  Massy (pK 16) - Tunel de Villejust (pK 18.8)      220  
  Tunel de Villejust (pK 18.8) - Courtalain (pK 130.41)      300  
  Courtalain - Tunel Vouvray (pK 210.850)   300
  Tunel Vouvray - łącznica St Pierre des Corps   270
  łącznica St Pierre des Corps - Monts   270
  Courtalain - Connerre*   300

Przy jeździe po torze niewłaściwym prędkość maksymalna wynosi - 270 km/h

* - przejazd przez rozjazd Courtalain z prędkością 220 km/h (jazda na bok)

Tunele

Nazwa     długość    
  Fontenay (pK 6.38)    306 m
  Fontenay (pK 6.69)    474 m
  Fontenay (pK 7.16)    460 m
  Sceaux (pK 7.98)    827 m
  Sceaux (pK 8.60)    216 m
  Chatenay-Malabry    1047 m
  Antony    969 m
  Verrieres-Massy    1280 m
  Massy (pK 14.23)    2014 m
  Villebon (pK 17.51)    650 m
  Villejust (pK 18.78)    4800 m
  Briis sous Forges (pK 29.7)    1273 m
  Vouvray (pK 210.85)    1496 m
  Larçay    203 m

TGV Atlantic Tunel Villejust Tunel Villejust  
widok od strony Paryża
TGV Atlantique zmierza na dworzec Paris Montparnasse  
zdjecie pochodzi z lgv2030.free.fr  
TGV Atlantic Tunel Villejust Tunel Villebon  
i zmierzajacy z Paryża TGV Atlantique
zdjecie pochodzi z lgv2030.free.fr  


Wiadukty

Nazwa     długość    
  nad F6    220 m
  nad Loarą    108 m
  nad Loarą    173 m
  Vouvray    387 m
  Cissé    312 m
  nad Loarą + estakada    431 + 296 m
  Rochepinard    315 m
  Cher + estakada    370 + 456 m

TGV Atlantic
Loire Viaduct  Photographer Jacques Mossot Loire Viaduct  
fot. Jacques Mossot (structurae.de)  
TGV Atlantic Tunel Vouvray Wiadukt i Tunel Vouvray  
zdjecie pochodzi z lgv2030.free.fr  

torowisko

Podwojne torowisko, szyny typu UIC 60 - podkład mieszany, beton na balaście.
Urządzenia torowe (zwrotnice) przystosowane do prędkości 220 km/h przy przejeździe na bok.
Parametry : długość - 226.49 m, promień skrętu - 6720 m.

Sygnalizacja

Sygnalizacja kabinowa TVM300 w składach z automatyczna kontrola prędkości.

Zdalne sterowanie

Kontrola linii z głównego ośrodka sterowania i regulacji w Paris Montaprasse